Hvor meget energi genererer en vindmølle på at dreje en omgang?

rotorer4 tårn
I Danmark er vi gode til at bruge grøn energi. Her kan du se hvor langt en enkel rotation rækker, visualiseret i nogle hverdags aktiviter.

Udviklingen i vindenergi

Antallet af vindmøller i Danmark har været stærkt stigende lige siden den første park, Vindeby, blev opført i år 1991. Denne park bestod af 11 vindmøller som hver var 54 meter høje og kunne producere strøm nok til at dække 2200 af Lollands husstande. Siden dengang, er der kommet mange flere vindmølleparker til, blandt andet Anholt havmøllepark, som på nuværende tidspunkt er Danmarks største vindmøllepark. Anholt havmøllepark består af 111 vindmøller med en samlet kapacitet på 400MW, hvilket er nok til at dække 400.000 husstandes elforbrug.


Ifølge Danmarks energiplan, som er vedtaget af folketinget, skal 50% af Danmarks energiforbrug dækkes af vindmøller i år 2020. I 2017 var 43,6% af elforbruget dækket af vindmøller og der mangler altså en del før målet er opnået. Yderligere mener planen at hele Danmarks energiforsyning, inklusive transport, skal være dækket af vedvarende energi i år 2050. Dette er et ambitiøst, men vigtigt mål. Ved at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer, kan vi mindske vores co2 udledning og dermed passe bedre på vores miljø. Her ses der også store positive fremskridt. I 2006 var den gennemsnitlige co2 udledning pr indbygger 10,82 ton i Danmark. Allerede 10 år senere, var dette faldet til 6,66 ton co2 per indbygger. Der sker altså kontinuerlige fremskridt, hvor vindenergi spiller en særdeles stor rolle.


Lavet af: Larko magneter

Embed

Kilder