magnet-sikkerhed Når man anvender magneter i produktionen, på lageret eller sågar kontoret er der nogle helt enkle, men særligt vigtige forholdsregler I skal holde jer for øje.

De magneter, vi producerer hos Larko er ikke legetøj og har ofte en meget stærk holdekraft, som kan forårsage stor skade, hvis de ikke bliver håndteret korrekt.

 

Nedenstående er et udpluk af nogle af de vigtigste retningslinjer, I som minimum bør være bekendt med:

  • Det stærke magnetfelt kan beskadige pacemakere - hold derfor en afstand på mindst 3 meter.
 
  • Hold altid en god sikkerhedsmæssig afstand fra stærke magnetfelter. Magnetfeltet kan forstyrre dataenheder såsom jeres kreditkort, computere og andre elektroniske komponenter.
 
  • Man bør ikke skære, bore eller ridse i neodym magneter. Magneten kan splintre og støvet herfra er meget brandfarligt.

 

  • Magneter kan udsende gnister og må derfor ikke håndteres i områder, hvor der er risiko for eksplosion.
 
  • Neodym magneter kan splintres i en kollision og man bør derfor altid bære handsker og beskyttelsesbriller, når disse håndteres.
 
  • Børn bør ikke have lov til at håndtere neodym magneter af nogen art, da disse kan være farlige.

 

Dette er kun et lille udpluk af nogle af de mulige risici, som er forbundet med brugen af magneter. Læs mere i vores sikkerhedsforanstaltninger (se nedenfor), og husk altid at konsultere vores personale ved særlige projekter eller ved tvivlsspørgsmål.

 

Sikkerhedsforanstaltninger  Sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhedsforanstaltninger  Magnet sikkerhed