Bæredygtig hverdag

Bæredygtig hverdag med magneter

Bæredygtighed er et gennemgående tema her hos Larko hvad end vi snakker produkter, forsendelser, emballeringsmetoder mv. Vi har som alle andre virksomheder et ansvar over for vores medmennesker og kommende generationer for at reducere vores ressourceforbrug og sikre mindst mulig belastning af miljøet. Det gælder både internt i virksomheden, vores leverandører og samarbejdspartnere men også vores kunder.

Vi foretager jævnligt justeringer af vores interne procedurer afhængig af den nyeste viden på områderne.

Magneter med Omtanke

Magneter er som udgangspunkt svære at klassificere som miljøvenlige. De består af sjældne jordarter, og det udleder C02 at udvinde dem. Når det er sagt er der dog en hel del parametre hvorpå vi som leverandør kan sikre, at vores magneter til jer lever op til kravene omkring udledning af farlige stoffer, og at de lever op til de internationale standarder. I kan læse mere om dette vigtige punkt her.

Vi har som noget nyt gjort det endnu lettere for jer fremover at se hvilke certificeringer, der præcis knytter sig til jeres konkrete magnet.  Derudover er samtlige magnetprodukter i vores sortiment underlagt Larko Code of Conduct. Det er jeres sikkerhed for, at magneterne bliver produceret under ordentlige forhold.

Det kalder vi Magneter med Omtanke.

Emballage med Omtanke

Vi søger altid efter at vælge den mest bæredygtige emballering til vores magneter. Vi har derfor ændret flere arbejdsgange og søgt at erstatte konventionelle emballeringsprodukter så vidt muligt med miljøvenlige og genanvendelige alternativer. Følgende tiltag er gjort i den forbindelse:

 • Konkret information til kunden omkring korrekt bortskaffelse af emballage og produkt. Vedlagt ordren
 • Genanvendelige papkasser fx FSC mærket
 • Miljøvenlig emballagefyld
 • Udskiftning af strækfilm fra 20my til 5,5 my til palleemballering
 • Undgå al plast så vidt muligt
  • Herunder også bioplast og bionedbrydeligt plast
  • Er plast nødvendigt bruges konventionelt plads, der kan genanvendes
  • Ingen brug af følgeseddelsetiketter
  • Genanvendelse af eksisterende pap og papkasser
 • Vi støtter op om initiativet "Miljøvenlig pakning", hvis tiltag indgår som fast del i vores daglige pakkerutiner.

Bæredygtige rutiner

Hos os er bæredygtighed en daglig del af vores allesammens hverdag. Lige fra sortering af plasten fra frokosten til research af nye bæredygtige magnet produkter.

Helt almindelige hverdagsrutiner er centreret omkring bæredygtigheden:

 • Intern kildesortering af pap, plast, dåser og metal, batterier, papir og aviser
 • Genanvendelse af pap og papkasser hvor muligt
 • Al lys på lager, kontorer samt showroom er udskiftet med energibesparende LED lys
 • Installering af bad så medarbejdere fx kan cykle på arbejde
 • Fokus på indkøb af miljømærkede alternativer til konventionelle produkter
 • Kundemøder arrangeres så vidt muligt ud fra logistisk og miljømæssigt hensyn så vi minimerer unødig kørsel
 • Paller fra leverandører fyldes helt op så pladsen udnyttes maximalt