Larko Code of Conduct

Larko Code of Conduct Vores Code of Conduct angiver standarderne for vores etiske, sociale og miljømæssige virksomhedsansvar. Som professionel leverandør er vi forpligtet til at opretholde god forretningsskik og fastlægge generelle retningslinjer, der skal overholdes af alle enheder.

 

Hos Larko Magnet stræber vi efter altid at udvikle og forbedre ansvarlig forretningsaktivitet inden for vores område og at skabe gennemskuelighed for sociale og miljømæssige forhold.

 

Vores Code of Conduct er baseret på internationale retningslinjer og tager udgangspunkt i FN’s Global Compact vedr. menneskerettigheder, arbejdstagerretigheder, miljø og antikorruption. Det etiske regelsæt er gældende for alle medarbejdere hos Larko, underleverandører og eventuelle forretningspartnere over hele verden.

 

Ved at inkorporere vores Code of Conduct i alle enheder ønsker vi at forpligte alle underleverandører til at producere komponenter og yde service på etisk og ansvarlig vis.

________________________________________________________________________________________

 

Larko Code Of Conduct:       Code of conduct